Izjava o privatnosti

Važne informacije

Tvrdnje na ovom sajtu uglavnom se zasnivaju na Sažetku karakteristika leka Advantix®, datum poslednje revizije 18.07.2017.godine. Za detaljnije informacije, molimo Vas da pogledate Sažetak karakteristika leka Advantix®.

 

Izjava o privatnosti

Kompanija Bayer je svesna da je sigurnost Vaših privatnih informacija tokom upotrebe našeg sajta veoma važna. Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno. Zato želimo da znate koje podatke zadržavamo a koje podatke odbacujemo. Ovom izjavom o privatnosti želimo da Vas obavestimo o našim merama bezbednosti.

Prikupljanje podataka

Možete koristiti naš sajt bez otkrivanja svojih ličnih podataka. Niste u obavezi da dajete lične podatke kao uslov korišćenja našeg sajta. Kada koristite naš sajt, podaci se mogu čuvati iz različitih bezbednosnih razloga. Ovi podaci mogu da obuhvataju naziv Vašeg internet provajdera, sajt koji ste koristili da biste se povezali sa našim sajtom, sajtove koje ste posetili sa našeg sajta, i Vaša IP-adresa. Ovi podaci bi Vas mogli identifikovati, ali ih mi ne koristimo da bismo to postigli. Mi s vremena na vreme koristimo podatke za statističke svrhe, ali čuvamo anonimnost svakog pojedinačnog korisnika tako da osoba ne može biti identifikovana. U slučajevima kada se lični podaci daju drugima da biste dobili proizvode ili usluge koje ste tražili, ili u druge svrhe koje ste odobrili, oslanjamo se na tehničke i organizacione resurse kako bi se osiguralo poštovanje važećih propisa u pogledu bezbednosti podataka.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi dostavite putem elektronske pošte.

Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj kompaniji i kod obrađivača podataka ili na serverima koji rade u naše ime i odgovorni su nama. Mi ili naši agenti nećemo davati Vaše lične podatke za upotrebu trećim stranama u bilo kom obliku, osim u slučajevima da smo dobili Vaš pristanak ili smo u zakonskoj obavezi da to učinimo.

Zadržaćemo kontrolu i odgovornost u pogledu korišćenja bilo kakvih ličnih podataka koje nam otkrijete. Neki od ovih podataka se mogu čuvati ili obrađivati na kompjuterima koji su locirani u pravnim sistemima drugih država, kao što su SAD, čiji se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od pravnog sistema države u kojoj živite. U takvim slučajevima, postaraćemo se da odgovarajućim mehanizmima zaštite obezbedimo obavezu obrađivača podataka u datoj državi da osigura zaštitu podataka koja je ekvivalentna onoj koja važi u zemlji u kojoj živite.

Pravo pristupa i korekcije

Imate pravo da pregledate i dopunite bilo kakve lične podatke memorisane u našem sistemu ako smatrate da su zastareli ili netačni. Samo pošaljite imejl na adresu datu u impresumu ili kontaktirajte Službenika za bezbednost podataka putem adrese date ispod.

Pravo otkazivanja

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak na upotrebu ličnih podataka u budućnosti. Opet, samo pošaljite elektronsku poštu na adresu datu u impresumu ili kontaktirajte Službenika za bezbednost podataka putem adrese date ispod.

Zadržavanje podataka

Zadržavamo lične podatke samo u meri u kojoj je potrebno da bismo izvršili uslugu koju ste zahtevali ili u slučaju kada ste dali svoj pristanak, osim ako nije drugačije predviđeno zakonom (npr. u vezi sa tekućim sudskim sporovima).

Upotreba kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su sačuvane u lokalnoj keš memoriji u pretraživaču posetioca. Korišćenjem takvih kolačića, moguće je prepoznati pretraživač posetilaca u cilju optimizacije sajta i pojednostavljenja njegovog korišćenja. Podaci prikupljeni preko kolačića neće se koristiti za utvrđivanje ličnog identiteta posetioca sajta.

Većina pretraživača je podešena da automatski prihvata ove kolačiće. Međutim, Vi možete deaktivirati čuvanje kolačića ili prilagoditi svoj pretraživač da Vas obavesti pre nego što se kolačić sačuva na računaru. Ako se kolačići ne čuvaju na računaru samo za vreme trajanja sesije, sa automatskim naknadnim brisanjem, već dugoročno, obavestićemo Vas o ovoj činjenici kada odgovarajući kolačići budu podešeni.

 

Spisak kolačića koji se mogu pojaviti na ovom sajtu:

 

Bezbednost

Bayer koristi tehničke i organizacione mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših podataka od manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih lica. Svi lični podaci koje dostavite kompaniji Bayer biće šifrovani u tranzitu, u cilju sprečavanja njihove eventualne zloupotrebe od strane trećih lica. Naše sigurnosne procedure se stalno revidiraju na osnovu novih tehnoloških dostignuća.

Deca

U svetlu važnosti zaštite privatnosti dece, bez prethodne, dokazive saglasnosti njihovog zakonskog zastupnika ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo na našem sajtu nikakve informacije u vezi sa pojedincima za koje znamo da imaju manje od 13 godina. Taj pravni zastupnik ima pravo, na zahtev, da vidi informacije koje je dostavilo dete, odnosno da zahteva da se one izbrišu.

Kontakti

Molimo Vas da se obratite Službeniku za bezbednost podataka kompanije Bayer Animal Health GmbH u vezi sa bilo kakvim problemima, pitanjima ili predlozima koje možete imati u vezi sa ovim sajtom. Stalni razvoj interneta zahteva povremene korekcije naše izjave o privatnosti. Zadržavamo pravo na izmene kada je to potrebno.